Bokutgivelser

I 2011 og 2012 hadde jeg tre bokutgivelser. «Romsdal fra lufta» ble utgitt i 2011, «Molde lufthavn, Årø, 40 år» i 2012, og det samme året kom «Nordmøre fra lufta». Ideen bak «fra lufta» bøkene var å dokumentere hvordan Romsdal og Nordmøre var til et gitt tidspunkt i historien. Alle fotografier av Romsdal ble tatt i 2011 og alle av Nordmøre var tatt i 2012. Boka om Molde lufthavn ble påbegynt i 2011 og utgitt på flyplassens 40 års dag, 5. april 2012. Boken beskriver i detalj alt fra planene om flyplass, til utbygging og driftsårene frem til fylte 40 år.

Bøkene kan bestilles ved å sende en henvendelse via kontaktskjemaet som du finner på siden «Kontakt meg».

Romsdal fra lufta

RFL_Utbrett_Bilde

Flyfoto av de 8 Romsdals kommunene, presentert i alfabetisk rekkefølge. 168 sider i hardt omslag. Kr 350,-

Molde lufthavn, Årø, 40 år

MLA_Utbrett_Bilde

Historien til Molde lufthavn, Årø samlet på 216 sider i hardt omslag. Kr 400,-

 

Nordmøre fra lufta

NFL_Utbrett_Bilde

Flyfoto av alle 11 kommuner på Nordmøre. 168 sider i hardt omslag. Kr 350,-